Al sinds 1976

een 'helpende hand' bij Geestelijke-

en maatschappelijke problemen ... !

 

 

Een greep uit onze arbeid:

 

                        Afdeling Geestelijk werk:

                        Erediensten - Evangelisatiecampagnes;

                        Jeugd- en Kinderwerk;

                        Bijbels onderwijs - Pastorale zorg etc.

 

                        Afdeling maatschappelijk werk:

                        Hulpverlening aan sociaal zwakkeren;

                        Aandacht Voor Anderen;

                        Zieken- en bejaardenzorg;

 

 Achter de knop "GEEST en VUUR" vindt u de digitale versie van ons gelijknamige contactblad.

Op deze contactsite vindt u o.a. een tijdloos Leesrooster; Gastschrijvers; Bijbelstudie; "Juniorpagina" met verhalen en spelletjes, etc.
Ook vindt u daar onze internethit: "Proost Christen."

 

Wij wensen u veel leesplezier !

 

PRIVACYVERKLARING

De stichting Nationaal Kruisleger legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het medewerkersbestand of de verwerking van een eenmalige gift.

 

Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld.

Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreft, zoals nieuwsbrieven. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

 

U kunt zich ten allen tijde afmelden voor de nieuwsbrieven of als medewerker.

Stuur daarvoor een mail aan ons hoofdkwartier;

                                      contact@nationaalkruisleger.nl

 

Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons hoofdkwartier.

 

De stichting Nationaal Kruisleger zorgt voor een goede en passende technische en fysieke beveiliging van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.


Onze website maakt geen gebruik van databases en cookies.